MicroDVD dla Mplayera

Obsługa tagów MicroDVD w mplayerze

Domyślnie mplayer czyta napisy w formacie MicroDVD. Niestety nie obsługuje on styli często używanych w polskich napisach. W końcu straciłem cierpliwość i samemu popełniłem patch, który tę obsługę wprowadza.

Aktualnie są obsługiwane tagi:

  • {y:b} – pogrubienie
  • {y:i} – kursywa
  • {y:u} – podkreślenie
  • {c:$} – kolor czcionki
  • / i * na początku linii – kursywa

Na chwilę obecną brakuje podziału na y/Y i c/C – styl jest zawsze aplikowany do końca napisu, a nie linii.

Download

Wersja dla Mplayer svn 36279 i nowszych: mplayer patch.
Archiwalne wersje:

Instalacja i kompilacja

Zapisujemy plik patcha w katalogu ze źródłami mplayera i go aplikujemy poleceniem

patch -p0 < MicroDVD.patch

Po czym wystarczy skonfigurować i skompilować sam program. Ważne, by dodać --enable-ass-internal, w przeciwnym wypadku mplayer może użyć zewnętrznej biblioteki do renderowania napisów.

./configure --prefix=/usr --confdir=/etc/mplayer --enable-ass-internal --enable-menu --enable-freetype --enable-mencoder
make
su -c make install

Użycie

Patch ten modyfikuje bibliotekę ass, która niestety nie jest domyślnie używana do renderowania napisów. Aby ją włącyzć należy użyć mplayera z przełącznikiem -ass. Na przykład:

mplayer -ass film.avi

Można również zmodyfikować plik konfiguracyjny mplayer.conf dodając

ass=true

Zdecydowanie jednak zalecam użycie nakładki na playera, na przykład program SMPlayer.

Arch AUR

Stworzyłem również paczkę dla Archa zawierającą ten patch. Jest dostępna w AUR: mplayer-microdvd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.