Tag Archives: powerline

Instalacja Powerline w Debian 9

apt-get install python-setuptools python-pip
pip install wheel powerline-status

Dodajemy do `/etc/bash.bashrc`

# powerline
if [ -f /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/bash/powerline.sh ]; then
        source /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/powerline/bindings/bash/powerline.sh
fi

Ładujemy nową konfigurację:

. /etc/bash.bashrc